Заповеди за провеждане на изпити

Запознайте се със заподите за:
1. оформяне на срочна и годишна оценка
срочна юли 2020

2. изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма през учебната 2019/2020г –сесия юли
юли 2020

3. провеждане на поправителни изпити
юли2020

4. приравителен изпит по френски език за оформяне на срочна оценка за Iсрок (9 клас) през учебната 2019/2020г. с ученичка, идваща от друго училище поради разлика в учебния план.
Бояна ФЕ

Author: mkirilova