Запалване на коледните светлини

Скъпи ученици, уважаеми колеги,

Тази година за 13. път в нашето училище ще се състои превърналото се в традиция запалване на коледните светлини. По този случай каним всички на празника “Запалване на коледните светлини” в 18.30 часа в сряда, 06.12.2017 г., в двора на училището, вместо часа на класа на втора смяна /присъствието е желателно/. Ще се изявят музикални изпълнители от „Студио Музика” към гимназията.

Тази година Училищното ръководство отново обявява конкурс за най-добре украсена класна стая. За външната украса вече сме се погрижили. На инициативата на учениците предоставяме украсяването на класните стаи, фоайетата и коридорите. На 20.12.2017 комисия ще оцени и отличи трите най-добре украсени класни стаи.

Още веднъж каним всички на запалването на коледните светлини!

Нека бъде светлина!

Директор:Милена Иванова

Author: mkirilova