Европейска седмица на програмирането

Ученици от езикова гимназия ежегодно се включват в отбелязване на Европейската седмица на програмирането от 2014 г. насам. От 2018 г. училището се включва с проекти към инициативата meet and code.

Тази година бяха одобрени общо три събития за провеждане. На 03.10.2022 г. преподавателите по ИТ Маргарита Мартинова и Мария Кирилова проведоха първото за тази година в ЕГ с ученици от групите с профил ИТ в 12 клас. Учениците се запознаха подробно с програмируема платка и направиха играта „камък, ножица, хартия“. Предстоят събитие за създаване на мобилно приложение, както и събитие за изготвяне на GIS карти съвместно с учениците от профил география с преподавател Емилия Стефанова.

Събитията са организирани със съдействието на училищното настоятелство към гимназията, ФРГИ, SAP, techsoup и Hous des Stiftens.

Author: mkirilova