Дистанционно обучение за единадесетите класове!

От днес 27.10.2020 до 05.11.2020 включително целият випуск на 11. клас ще премине на дистанционно обучение.
Началното време на всеки учебен час е според седмичното разписание.
Часовете on-line са с продължителност 30 минути, с междучасия по 20 минути и голямо междучасие 30 минути.

от ръководството
карантина 11клас 2020

Author: mkirilova