Две първи места за читателите на Георги Марков от ЕГ „Гео Милев“ на ученическата конференция към УчИ-БАН

Творческата лаборатория: „Текстът Георги Марков“ от ЕГ „Гео Милев“ – Добрич, която действа като провокация към съвременността и литературата, за една година бе част от малките научно-изследователски общности на Ученическия институт на БАН. Младите изследователи Иван Друмев, Симона Колева и Гергана Василева от единадесети клас презентираха своите теми онлайн на 12-ти ноември от студиото на радио „Добруджа“. Председател на журито на секция „Литература и Обществени науки“ бе Йоана Спасова-Дикова, професор в Институт за изследване на изкуствата – БАН, а сред членовете бяха доц. Елка Трайкова директор на „Института за литература“ към БАН. Журито нарече проекта на учениците и техния ръководител Дияна Боева мащабен, присъждайки две първи места за добричките гимназисти, които ще получат грамоти и парични награди. Консултант на проектите е д-р Христо Боев от ШУ „Епископ Константин Преславски“, който споделя в своята рецензия към проекта: „Внимателно е проследен творческият път на писателя от „Победителите на Аякс“ до „Репортажите“. Работата в творческата лаборатория е сериозна предпоставка за тълкуването на различни текстове на Георги Марков съобразно жанровите им характеристики, при което ясно се интерпретират ценностите и нормите, характерни за близкото минало. Особено внимание заслужава анкетата с Димитър Бочев, Димитър Кенаров и Любен Марков, която е ценен източник за бъдещите изследователи на творчеството на Георги Марков“.
На 10, 11, 12 ноември на Седмата научна ученическа сесия бяха представени онлайн шестдесет и осем проекта от различни области от двадесет града от цялата страна. За първи път тази година в сесията участват ученици с толкова разнообразни по тематика научни проекти, част от които и с интердисциплинарна насоченост, съобщават на сайта си УчИ-БАН. Двадесет и шест от тях са подготвени от 22-те малки учебно-изследователски общности, с които УчИ–БАН работи през 2019 и 2020 г. по едноименния проект на програма „Образование с наука“, финансирана от Министерство на образованието и науката. Иван Друмев и Симона Колева писаха върху: „Задочни репортажи за България“ от Георги Марков: чувство за непоносимост към колективния фалш“; а Гергана Василева представи: „Творчеството на Г. Марков: от соцреализма до „Репортажите“.
Текст: Дияна Боева

Author: mkirilova