Гимназисти от ЕГ „Гео Милев“ дискутират своите силни и слаби страни

„Кои са моите силни и слаби страни?“ – дискутираха с интерес учениците от IX-в и X-в класове в часовете за личностно развитие, които се провеждат тематично в гимназията. Както символите Ин и Ян в китайската философия изобразяват взаимодействието на противоположностите, така силните и слабите страни съжителстват едновременно във всяка личност. Участниците в тренингите работиха в подгрупи, разпознаваха и описваха  своите силни и слаби страни, но и тези на своите съученици.

Всички се обединиха около убеждението, че знанието на човек за силните и слабите му страни е важно средство за самоконтрол и условие за целенасочено използване на силните страни за постигането на житейски успехи.

Author: mkirilova