Гимназисти от ЕГ „Гео Милев“ дискутират своите силни и слаби страни

Един страхотен урок за личностното развитие бе проведен в празничния ден с учениците от XI-а клас в гимназията. Както символите Ин и Ян в китайската философия изобразяват взаимодействието на противоположностите, така силните и слабите страни съжителстват едновременно във всяка личност. Гимназистите работиха в подгрупи, разпознаваха и описваха, както своите силни и слаби страни, така и тези на своите съученици. В края на тренинга участниците се обединиха около убеждението, че знанието на човек за силните и слабите му страни е важно средство за самоконтрол и условие за целенасочено използване на силните страни за постигането на житейски успехи.

Author: mkirilova