Възобновяване на присъствени занятия

От 12.11.2020, четвъртък, се възобновява присъственото обучение в гимназията. Учениците да носят маски и в час.
директор: Милена Иванова