Възобновяване на присъствените занятия от 16.11.2020

Преминаваме на присъствено обучение от понеделник, 16.11.2020