Велин Друмев – допуснат до национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Велин Друмев от 12 клас е на първо място на областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование. Работата му беше изпратена в София, след което бе одобрен за участие в националния кръг на оломпиадата по БЗО. Това е ученик с много интереси, но е решил да се отдаде на една хуманна професия, а именно да стане лекар и да е в полза на обществото.

Успех, Велине!

Author: mkirilova