Бинарни уроци: „Просвещението – историко – философски поглед“

На 03.11.2022 г. в 9г и 9в клас се проведоха два бинарни урока по история и цивилизации и философия със заглавие: „Просвещението – историко – философски поглед“, организирани от преподавателите – Преслав Пейчев и Детелина Петрова. В хода на бинарния урок бяха използвани разнообразни методи, подходи и прийоми, а учениците се включиха активно в дискусии и дидактически задачи. Видим беше интересът им по отношение на историко-философското представяне на просвещенските ценности, събития и факти. Деветокласниците имаха запитвания по същността на изложените нови знания и предложения за следващи подобни иновативни часове. Такива задължително  ще се случват и в бъдеще!

Author: mkirilova