Работа по проект “Успех”

От началото на 2-ри срок в училището се работи по проект “Успех”, чиято обща цел е да осмисли свободното време на учениците включително и на тези с идентифицирана нужда от специфична подкрепа както и тези с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни форми, съобразно с интересите им.

В тази връзка при нас функционират следните извънкласни форми:

Читателски клуб “Голямото френско четене” с ръководител Борислава Джамбазова

Клуб “Хороводец” с ръководител Васил Бакларов

Ателие “Виртуална лаборатория за четене и писане” с ръководител Дияна Боева

Дискусионен клуб “Млад еколог” с ръководител Емилия Стефанова

Клуб “Здравословно хранене и Околна среда” с ръководител Иванка Николова

Клуб “Млад преводач” с ръководител Красимира Кръстева

Ателие “Езикът и драматургията” с ръководител Людмила Хвалабогова

Клуб “Компютърна графика” с ръководител Мария Георгиева

Клуб “Реклама, представяне и технологии” с ръководител Мария Кирилова

Клуб “Космически пътешественици” с ръководител Марияна Станчева

Клуб “Цивилизация- съвременна Франция” с ръководител Пепа Божкова

Творческо ателие “Общуване на Немски език чрез изкуство” с ръководител Румяна Янкова

Клуб “Художествено отразяване на събития от българската история” с ръководител Цветана Чонкова

Препоръчваме ви: