Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”

Имате шанса да участвате в национален ученически конкурс “Без тютюнев дим”.

Конкурсът е в две фази, като

за първата фаза срокът е 30.11.2011.

В тази фаза трябва да изпратите проект от конкретни дейности, които ще извършите.

Втората фаза е за реализиране на проекта и отчитане. Втората фаза продължава до 11 май 2012.

Повече информация за проекта- изисквания, срокове, критерии за оценка и награди можете да да прочетете ТУК.

Препоръчваме ви: