Конкурс за ученици за международния Ден за безопасен Интернет- сценарий за пиеса

Във връзка с отбелязването на международния Ден за безопасен Интернет на 7 февруари 2012 г. Националният център за безопасен Интернет обявява конкурс за ученици за създаване на кратка пиеска с максимална продължителност от 20 минути по темата на Деня “Мост между поколенията: Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно”.

Поставянето на сцена и награждаването на трите най-добри сценария ще стане основен фокус на отбелязването на самия Ден за безопасен Интернет.

В конкурса са поканени да участват всички ученици – 1-12 клас.

Условия за участие в конкурса “Мост между поколенията: Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно”:

  • Да си ученик или да сте група ученици между 1-ви и 12 клас
  • Да напишеш сценарий на тема “Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно”
  • Да намериш съмишленици (независимо от тяхната възраст) за поставяне на пиесата
  • Общият брой на членове на творческия екип да е до 10 души – ученици и възрастни
  • Да изпратиш сценария за пиесата на адрес: safenet@online.bg до 15.01.2011 г.
  • Ако сценарият бъде класиран сред първите три – да имате готовност да изиграете на сцена пиесата на международния Ден за безопасен интернет в София

До 15 януари 2012 г. – приемане на сценарии

За повече информация прочетете тук

Препоръчваме ви: