ПРИЕМ
след завършен седми клас

Профил
“Немски език”
с втори чужд Английски език

3 паралелки
78 ученика
Профил
“Английски език”
с втори чужд Немски език

1 паралелка
26 ученика
Профил
“Английски език”
с втори чужд Френски език
1 паралелка
26 ученика
Профил
“Английски език”
с втори чужд Руски език

1 паралелка
26 ученика
Национално външно оценяване:
Български език и литература
Математика

БАЛООБРАЗУВАНЕ от 2017 г.:

 1. Удвоеният резултат от НВО по БЕЛ – максимален брой точки – 100х2=200
 2. Удвоеният резултат от НВО по математика – максимален брой точки – 100х2=200
 3. Оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование – приравнени към точки съответно:
  Отличен 6.00 – 50 точки
  Много добър 5.00 – 39 точки
  Добър 4.00 – 26 точки
  Среден 3.00 – 15 точки

Максимален бал – 500 точки, формирани от:
НВО по БЕЛ – 200 точки
НВО по математика – 200 точки
Оценка от свидетелството за основно образование по БЕЛ – 50 точки
Оценка от свидетелството по математика – 50 точки
ОБЩО: 500 точки

Забележка: Няма квоти за момичета и момчета. Учениците се класират по бал и поредност на желанията.

автор на видеото: Илона Андреева

Информация за обучението по различните езици можете да прочетете тук:

Английски език
Немски език
Френски език