Учебният график за сряда

Утре, сряда, 18.01.2017 г., учебните занятия ще са с нормална продължителност/40 мин/ и голямо междучасие/между 2 и 3 час за І-ва смяна и между 3 и 4 час междучасие за ІІ смяна/. Отлага се ЧК, като 1. час за първа смяна започва в 8.20часа.

Графикът е както следва:

І-ва смяна

 1. 8.20 – 9.00
 2. 9.10-9.50
 3. 10.10-10.50
 4. 11.00-11.40
 5. 11.50-12.30
 6. 12.40-13.20

ІІ-ра смяна

 1. 13.30 -14.10
 2. 14.20 -15.00
 3. 15.10-15.50
 4. 16.10-16.50
 5. 17.00-17.40
 6. 17.45-18.25

ЗАБЕЛЕЖКА: Класовете, които имат занятия по военно обучение, ще ги проведат от 13.30 часа.

Моля, следете сайта и фейсбук – групата на гимназията за допълнителни съобщения/а учителите да следят и личните си и-мейли.

Препоръчваме ви: