На 12.01. 2017 на училище

На 12.01.2017/четвъртък/ се възстановяват учебните занятия в ЕГ.

На 12 и 13.01.2017/четвъртък и петък/, занятията ще започват от 8:30 и ще приключат в 17:40. Продължителността на часовете ще бъде по 30 минути без голямо междучасие.

Графикът е както следва:

I-ва смяна: от 8:30 до 13:00 часа

II-ра смяна: от 13:10 до 17:40 часа

I-ва смяна

 1. 8:30 – 9:00
 2. 9:10 – 9:40
 3. 9:50 – 10:20
 4. 10:30 – 11:00
 5. 11:10 – 11:40
 6. 11:50 – 12:20
 7. 12:30 – 13:00

II-ра смяна:

 1. 13:10 – 13:40
 2. 13:50 – 14:20
 3. 14:30 – 15:00
 4. 15:10 – 15:40
 5. 15:50 – 16:20
 6. 16:30 – 17:00
 7. 17:10 – 17:40

от ръководството

Препоръчваме ви: