Съобщение – удължаване на ваканцията

По Заповед на Кмета на Община гр.Добрич №1/03.01.2017г. 05 и 06.01.2017 г. са обявени за неучебни дни поради очаквано влошаване на метеорологичните условия.

Възобновяването на учебните занятие ще бъде на 09.01.2017 г.

През този период учителите и служителите са в престой.

Директор: Милена Иванова

Заповед на кмета на Добрич

Препоръчваме ви: