конкурс “Любовта в нас” за лит. творчество и за комп. рисунка Варна, 2012г.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти  клас от училищата и извънучилищните звена. Конкурсът е индивидуален.

Раздел Литература:

Всеки участник има право да участва с 3 стихотворения и/или  1 произведение в проза до 4 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта), на български език.

Раздел Компютърна рисунка:

Изисквания:

1.1. Да са изработени на графична програма МS Paint

1.2. Формат на рисунката  до А4 , до 2 броя на участник.

1.3. Да бъдат изпратени по електронната поща.

1.4. Да не се вмъкват обекти от други програми или картинки.

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в три възрастови групи:

от І до ІV клас

от V до VІІІ клас

от ІХ до ХІІ клас

За повече информация прочетете тук

Препоръчваме ви: