ХVI Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА” с научното ръководство на Института за космически изследвания и технологии към БАН и в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции. В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления:

1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години)

Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др.

2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години)

3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други

4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години)

5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът” (за ученици от 8 до 18 години)

Рисунките са във формат А3 или А4.

За повече информация

Препоръчваме ви: