Градът е значителен икономически и културен център през Античността с богати и разнообразни културни останки - крепостни стени, раннохристиянска базилика.

Архитектурата на градежа показва, че античният град Бизоне се нарежда между най-сериозно укрепените градове по западния бряг на Черно море през късно античната епоха.

Тук са открити интересни богати художествени предмети - монети от различни исторически епохи, златни накити, уникални образци с висока художествена стойност, златно тракийско съкровище от апликации и др.

Съществува и друга теория за потъването на града, освен земетресението. Според ръководителя на експедицията, подводните находки свидетелстват за друго явление- движение на сушата. През този период морският бряг вероятно се е издигнал с 4 метра, а един ден внезапно е пропаднал и крайбрежните квартали на Бизоне се озовали под водата.

Източник:
bgrod.org
seafriends.hit.bg
kavarnamuseum.org
journey.bg

Copyright 2009 Михаел Михалев. Всички права запазени.