Стипендии

  • -

Стипендии за втори срок

Излязоха заповедите за  размера на стипендиите и броя ученици през втори срок 2016/2017 учебна година: Заповед класирани ученици Заповед размер на стипендии


  • -

Указания за стипендии за 2-ри срок – подаване до 28.02.2017

У К А З А Н И Я за условията, на които трябва да отговарят учениците,           кандидатстващи за стипендия през ІІ-я срок на учебната 2016/2017год.  и реда, по който ще се попълват и предават заявление – декларации Право да получават стипендии през ІІ-я срок на учебната 2016//2017год. имат учениците, завършили основно образование / 10-ти клас,11 клас и ...


  • -

Стипендии за първи срок 2016/2017 учебна година

Заповед размер на стипендиите Заповед стипендии 1-ви срок 2016/2017


  • -

Стипендии II срок 2015-2016

стипендии ІІ срок Размерът на стипендиите е утвърден  със Заповед  № 63 /06.11.2015г. Заповедта е качена в раздел " Стипендии" - І срок на учебна 2015/2016г. За ІІ - я срок няма промяна в размера. При промяна на размера ще се приложи нова заповед.


  • -

Highslide for Wordpress Plugin