Образът на българския учител в представите на учениците

В началото на учебната година поставихме линк към анонимна анкета за ученици, оценяваща качествата на учителите от нашата гимназия. Получихме уверения, че ако анкетата е попълнена от поне 50 ученика от нашето училище, ще получим обобщена информация с резултатите. За наша радост това се случи. До този момент в изследването участие са взели 76 ученика…

Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”

Имате шанса да участвате в национален ученически конкурс “Без тютюнев дим”. Конкурсът е в две фази, като за първата фаза срокът е 30.11.2011. В тази фаза трябва да изпратите проект от конкретни дейности, които ще извършите. Втората фаза е за реализиране на проекта и отчитане. Втората фаза продължава до 11 май 2012. Повече информация за…

Анонимна анкета от ученици за учители

Предлагаме на учениците да попълнят анонимна анкета, с цел проучване мнението на учениците за техните учители. Тя е подготвена от група студенти по психология. Гарантираме, че нито един от преподаващите ви учители няма достъп до отговорите ви. Имаме уверението, че след приключване на анкетата, ще получим обобщените резултати само за нашето …

Междуучилищен дебат

На 15.04.2010г. в Добрич наши ученици победиха в междуучилищен дебат на тема “Бедността и социалното изключване”. Отборът ни се състезава с още 6 отбора от училища от града. Участваха Димитър Дамянов и Станислава Василева-11а, Каролина Димитрова и Славена Стойчева- 11д, Димитрина Георгиева- 11е. Присъдена бе и индивидуална награда на Славена Стойчева. Поздравления за отбора ни!

Олимпиади и състезания

По традиция ЕГ “Гео Милев” участва с много ученици в Състезанията и Олимпиадите на Национално ниво. В момента те са в разгара си. Ще публикуваме първенците по предмети на Областно и Национално ниво. Вече можете да видите най- добрите по Философия.