Олимпиади 2014

Традиционно представители на нашата гимназия се включиха в ученическите олимпиади в много направления. Голяма част от тях завоюваха и отличия: Английски език: В националния кръг Варвара-Велика Рогова от 10 клас и Лазар Недков от 12 клас се класираха на 9-та позиция. Достойно се представиха и Мартин Димитров и Валентина Стоева от 9 клас. Учениците са подготвени…

12 – wind of change или мнението на една абитуриентка относно баловете.

Нещо, което получихме на сайта ни: Статията е част от втората редакция на книгата на Жулиета Добрева 12в клас, “Оренда” Какво е нейното мнение за Абитуриентските балове. Изтеглете оттук.

Образът на българския учител в представите на учениците

В началото на учебната година поставихме линк към анонимна анкета за ученици, оценяваща качествата на учителите от нашата гимназия. Получихме уверения, че ако анкетата е попълнена от поне 50 ученика от нашето училище, ще получим обобщена информация с резултатите. За наша радост това се случи. До този момент в изследването участие са взели 76 ученика…

Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”

Имате шанса да участвате в национален ученически конкурс “Без тютюнев дим”. Конкурсът е в две фази, като за първата фаза срокът е 30.11.2011. В тази фаза трябва да изпратите проект от конкретни дейности, които ще извършите. Втората фаза е за реализиране на проекта и отчитане. Втората фаза продължава до 11 май 2012. Повече информация за…

Анонимна анкета от ученици за учители

Предлагаме на учениците да попълнят анонимна анкета, с цел проучване мнението на учениците за техните учители. Тя е подготвена от група студенти по психология. Гарантираме, че нито един от преподаващите ви учители няма достъп до отговорите ви. Имаме уверението, че след приключване на анкетата, ще получим обобщените резултати само за нашето …