Материали за учители

информационен_бюлетин Бюлетинът съдържа информация, подходяща за преподаватели по всички учебни предмети. Разработен е и се разпространява по проект “Квалификация на педагогическите специалисти”. Предоставен от госпожа Соня Стоянова