Изложба 2010

В рамките на патронните Геомилеви празници традиционно се организира изложба с творби на нашите ученици. Те помагат и при подреждането на изложбата.