Успехи – спорт

Ученици и учители от гимназията имат успехи и в спорта. Направихме снимки само на част от купите и флаговете.