Съобщение

Занятията се преустановяват до 05.03.2018 г. включително и се възобновяват на 06.03.2018 г./вторник/.

Моля, класните ръководители   по социалните  мрежи да уведомят учениците.

Всички учители и служители са в престой.

Директор

Препоръчваме ви: